Statistikas tabula

Vispārizglītojošās skolas (mācību gada sākumā)

IZG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti