Statistikas tabula

Bērni pēc vecuma pirmsskolas izglītības iestādēs (mācību gada sākumā)

IZG041
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 05.08.2019