Statistikas tabula

Izglītības iestādes un izglītojamo skaits (mācību gada sākumā)

IZG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 05.03.2021
Par 2020. gadu 25.03.2021