Statistikas tabula

Izdevumi izglītībai (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
IZG330
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Izdevumi izglītībai

Izdevumi formālajai izglītībai, kas aprēķināti atbilstoši starptautiski salīdzināmai UNESCO-UIS, OECD un EUROSTAT (UOE) metodoloģijai.