Statistikas tabula

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu sadalījums pēc vecuma un dzimuma

Tabulas kods datubāzē
IZG221
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Profesionālās izglītības iestādes

Skola – arodskola vai cita izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās pamatizglītības vai daļējas profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt pirmo vai otro profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Vidusskola – profesionālā vidusskola vai cita izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Tehnikums – izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Profesionālās izglītības iestāde, kurai ir piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.