Statistikas tabula

Otrgadnieku un trešgadnieku skaits vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG160
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums