Statistikas tabula

Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās vakara (maiņu) skolās pa klasēm (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti