Statistikas tabula

Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās dienas skolās pa klasēm (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti