Statistikas tabula

Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem (mācību gada sākumā), 1999./2000.-2013./14. m.g.

Tabulas kods datubāzē
IZG020

Metodoloģijas izmaiņas dēļ jaunākie dati tabulā IZG021.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2013. gadu