Statistikas tēmas

Izglītība

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Izglītojamo skaits u.c. rādītāji pa izglītības līmeņiem

Izglītojamo skaits u.c. rādītāji pa izglītības līmeņiem

- pirmsskolas, vispārizglītojošās skolas, profesionālā izglītība, augstskolas un koledžas

Mācības pārtraukušie un pieaugušo izglītībā iesaistītie

Mācības pārtraukušie un pieaugušo izglītībā iesaistītie

Rādītājus aprēķina no darbaspēka apsekojuma rezultātiem

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes