Statistikas tēmas

Izglītība

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Izglītojamo skaits u.c. rādītāji pa izglītības līmeņiem

Izglītojamo skaits u.c. rādītāji pa izglītības līmeņiem

Pirmsskolas, vispārizglītojošās skolas, profesionālā izglītība, augstskolas un koledžas: pedagogu skaits, svešvalodu apguve, izdevumi izglītībai u.c. rādītāji

Mācības pārtraukušie un mūžizglītībā iesaistītie

Mācības pārtraukušie un mūžizglītībā iesaistītie

Rādītājus aprēķina no darbaspēka apsekojuma rezultātiem. 

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes