Statistikas tabula

Brīvās darbvietas pa statistiskajiem reģioniem vidēji gadā

Tabulas kods datubāzē
JVSG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 18.03.2019