Statistikas tabula

Aizņemtās darbvietas pa reģioniem ceturkšņa beigās

Tabulas kods datubāzē
JVS011c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 18.12.2018