Preses relīze

Par brīvajām darbvietām 2006.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada beigās valstī bija 20,4 tūkst. brīvas darbvietas jeb 2,1% no kopējo darbvietu skaita.

Brīvo darbvietu skaits valstī 2006.gada IV ceturkšņa beigās, salīdzinot ar I ceturkšņa beigām, pieaudzis par 19,3% jeb 3,3 tūkst., tai skaitā sabiedriskajā sektorā – par 13,2% jeb 1,2 tūkst., bet privātajā sektorā – par 25,8% jeb 2,1 tūkst.

Lielāks brīvo darbvietu īpatsvars bija sabiedriskajā sektorā – 3,1% (10,0 tūkst. brīvo darbvietu), bet mazāks privātajā sektorā – 1,6% (10,4 tūkst.).

Aplūkojot datus pa nozarēm, vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars bija tādās nozarēs kā valsts pārvalde un aizsardzība – 4,8% (3,9 tūkst. brīvo darbvietu), transports, glabāšana un sakari – 3,0% (2,6 tūkst.), veselība un sociālā aprūpe – 2,9% (1,7 tūkst.).

Profesiju pamatgrupās visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem – 3,1% (4,1 tūkst.), iekārtu un mašīnu operatoriem un izstrādājumu montieriem – 3,0% (2,8 tūkst.), vecākiem speciālistiem – 2,3 % (3,6 tūkst.).

Analizējot datus pa reģioniem, redzams, ka augstākais brīvo darbvietu īpatsvars 2006.gada beigās bija Rīgā (2,5%) un Pierīgas reģionā (2,2%). Rīgā bija koncentrētas 13,9 tūkst. brīvās darbvietas. Viszemākais brīvo darbvietu īpatsvars valstī bija Vidzemes reģionā (1,1%).

Privātajā sektorā augstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Pierīgas reģionā (2,3%), bet Rīgā un pārējos reģionos - no 1,0% līdz 1,6%.

Apskatot sabiedriskā sektora datus pa republikas pilsētām un rajoniem, jāatzīmē, ka vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Rīgā (4,8%), Jelgavā un Jūrmalā (4,0%), Liepājā (2,3%), Rīgas rajonā (2,0%), un Valmieras rajonā (1,8%). Savukārt, vismazākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Jelgavas un Madonas rajonā (0,3%), kā arī Preiļu rajonā (0,4%).

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars 2006.gadā


Vidēji gadā

I cet. beigās

II cet. beigās

III cet. beigās

IV cet. beigās

Valstī kopā

brīvo darbvietu skaits

19157

17140

18252

20781

20454

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.9

1.8

1.9

2.1

2.1

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

9351

8834

8980

9591

10000

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.9

2.7

2.8

3.0

3.1

budžeta iestādēs

brīvo darbvietu skaits

5599

5376

5354

5758

5907

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.6

2.5

2.5

2.7

2.7

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

brīvo darbvietu skaits

3753

3458

3626

3833

4093

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.5

3.1

3.3

3.6

3.8

privātajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

9793

8301

9271

11159

10442

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.5

1.3

1.4

1.7

1.6

 

Brīvās darbvietas pa darbības veidiem

Vidēji 2006.gadā

2006.gada IV cet. beigās

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Pavisam

19157

1.9

20454

2.1

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

256

1.2

275

1.4

Zvejniecība

9

0.5

17

0.9

Rūpniecība - pavisam

4360

2.4

4664

2.6

tai skaitā:

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

50

1.9

19

0.8

apstrādes rūpniecība

4117

2.5

4379

2.7

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

194

1.3

266

1.7

Būvniecība

959

1.4

1213

1.7

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

2269

1.2

2301

1.2

Viesnīcas un restorāni

398

1.3

388

1.3

Transports, glabāšana un sakari

2575

3.0

2590

3.0

no tiem sauszemes transports; cauruļvadu transports

1824

3.7

1959

3.9

Finanšu starpniecība

450

2.1

538

2.5

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

1424

1.6

1553

1.7

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

3791

4.7

3916

4.8

Izglītība

699

0.7

833

0.8

Veselība un sociālā aprūpe

1431

2.5

1650

2.9

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

535

1.0

515

1.0

no tiem atpūta, kultūra un sports

369

1.2

377

1.2

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars pa profesiju pamatgrupām

Vidēji 2006.gadā

2006.gada IV cet. beigās

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Kopā

19157

1.9

20454

2.1

1. Likumdevēji, valsts vecākās amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji

912

0.8

1011

0.9

2. Vecākie speciālisti

3436

2.2

3610

2.3

3. Speciālisti

2445

1.7

2656

1.8

4. Kalpotāji

1229

1.8

1214

1.8

5. Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

2805

1.8

2792

1.8

6. Kvalificēti lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

68

1.1

66

1.1

7. Kvalificēti strādnieki un amatnieki

3613

2.7

4059

3.1

8. Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

2580

2.8

2756

3.0

9. Vienkāršās profesijas

1991

1.7

2257

2.0

Brīvās darbvietas pa reģioniem 2006.gada beigās

Latvija

Rīga

Pierīgas reģions

Vidzemes reģions

Kurzemes reģions

Zemgales reģions

Latgales reģions

Valstī kopā

brīvo darbvietu skaits

20454

13852

2458

787

1332

974

1051

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.1

2.5

2.2

1.1

1.4

1.3

1.2

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

10000

7712

648

259

454

523

404

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.1

4.8

2.0

0.9

1.4

1.8

1.0

budžeta iestādēs

brīvo darbvietu skaits

5907

4163

542

207

399

293

303

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.7

4.6

2.2

0.9

1.5

1.3

1.0

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

brīvo darbvietu skaits

4093

3549

106

52

55

230

101

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3.8

5.0

1.3

1.0

0.9

3.2

1.1

privātajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

10442

6130

1811

528

876

451

647

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.6

1.6

2.3

1.2

1.3

1.0

1.3

 

Brīvās darbvietas pa republikas pilsētām un rajoniem sabiedriskajā sektorā 2006.gadā

Vidēji 2006.gadā

2006.gada IV cet. beigās

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Latvija

9351

2.9

10000

3.1

Rīga

7157

4.4

7712

4.8

Daugavpils

198

1.4

203

1.4

Jelgava

297

3.5

332

4.0

Jūrmala

206

3.6

231

4.0

Liepāja

190

2.0

223

2.3

Rēzekne

51

1.0

38

0.8

Ventspils

70

1.6

73

1.6

Aizkraukles rajons

30

0.7

36

0.9

Alūksnes rajons

19

0.7

18

0.6

Balvu rajons

33

1.0

24

0.7

Bauskas rajons

43

1.0

37

0.8

Cēsu rajons

55

0.8

48

0.8

Daugavpils rajons

21

0.6

17

0.5

Dobeles rajons

23

0.6

32

0.8

Gulbenes rajons

15

0.6

14

0.5

Jelgavas rajons

12

0.4

8

0.3

Jēkabpils rajons

67

1.1

78

1.3

Krāslavas rajons

32

1.0

29

0.9

Kuldīgas rajons

36

0.9

50

1.2

Liepājas rajons

20

0.5

27

0.6

Limbažu rajons

26

0.8

25

0.7

Ludzas rajons

35

0.8

58

1.4

Madonas rajons

16

0.3

13

0.3

Ogres rajons

64

1.3

72

1.5

Preiļu rajons

16

0.4

15

0.4

Rēzeknes rajons

21

0.5

20

0.5

Rīgas rajons

290

2.0

288

2.0

Saldus rajons

27

0.7

21

0.5

Talsu rajons

51

1.0

50

1.0

Tukuma rajons

38

0.9

32

0.7

Valkas rajons

57

1.5

31

0.9

Valmieras rajons

129

1.8

135

1.8

Ventspils rajons

7

0.6

9

0.8

___________________________
Paskaidrojumi.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju par brīvu darbvietu tiek uzskatīta darbvieta, kurai pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, un gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvars tiek aprēķināts procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ar kopējo darbvietu skaitu (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācija šajā materiālā uzrādīta bez nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Informācija pa reģioniem, republikas pilsētām un rajoniem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda biroja atrašanās vietas.

Informācija pa darbības veidiem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda galvenā darbības veida.

Informācija pa republikas pilsētām un rajoniem privātajā sektorā nav pieejama, jo respondentu izlase veikta tikai reģionu līmenī.

Sagatavoja Sociālās statistikas departamenta
Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 7366917, Lija.Luste@csb.gov.lv

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi