Preses relīze

Par brīvo darbvietu apsekojuma rezultātiem 2008. gada pirmajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka brīvo darbvietu skaits valstī šā gada pirmā ceturkšņa beigās sarucis līdz 15,3 tūkst. vietām, kas veido 1,5% no visām aizņemtajām un brīvajām darbvietām. Pērnā gada marta beigās tas bija 2,1%, bet decembra beigās – 1,6%. Sabiedriskajā sektorā brīvo darbvietu īpatsvars šā gada marta beigās bija 2,7% (2007.gada marta beigās – 3,2% un decembra beigās – 3,0%). Privātajā sektorā, salīdzinot ar pērnā gada decembra beigām, īpatsvars nav mainījies (0,9%), bet, salīdzinot ar pērnā gada marta beigām – samazinājies par 0,6 procentpunktiem.

Šā gada pirmā ceturkšņa beigās, salīdzinot ar pērnā gada pirmā ceturkšņa beigām, brīvo darbvietu skaits samazinājies par 6,5 tūkst. vietām jeb par 29,8%. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējā gada ceturtā ceturkšņa beigām, to skaits saruka par 1,5 tūkst. vietām jeb 8,8%, tai skaitā sabiedriskajā sektorā – par 1,2 tūkst. vietām jeb 11,8% un privātajā sektorā – par 0,3 tūkst. vietām jeb 4,2%.

Brīvo darbvietu skaits ceturkšņa beigās

Brīvo darbvietu īpatsvars ceturkšņa beigās, %

Visvairāk gada laikā brīvās darbvietas samazinājušās apstrādes rūpniecībā – par 2,3 tūkst. vietām (par 55,1%), valsts pārvaldē – par 1,4 tūkst. vietām (par 28,7%) un tirdzniecībā – par 1,0 tūkst. vietām (par 37,7%). Savukārt neliels brīvo darbvietu pieaugums bija novērojams finanšu starpniecībā, kā arī transporta, glabāšanas un sakaru nozarē – par 0,1 tūkst. vietām.

Salīdzinot brīvo darbvietu skaitu šā gada pirmā ceturkšņa beigās un pērnā gada beigās, tās visvairāk samazinājušās apstrādes rūpniecībā – par 0,7 tūkst. vietām (par 27,1%), valsts pārvaldē – par 0,5 tūkst. vietām (par 12,3%) un būvniecībā – par 0,4 tūkst. vietām (par 48,2%).

Brīvo darbvietu skaits pa profesiju pamatgrupām 2008.gada 1.ceturkšņa beigās

Vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars starp profesiju pamatgrupām šā gada pirmā ceturkšņa beigās bija vecākajiem speciālistiem, kā arī iekārtu un mašīnu operatoriem un izstrādājumu montieriem – 1,8%, un kalpotājiem – 1,7%.

Plašāku informāciju par brīvajām darbvietām, tai skaitā pa nozarēm un reģioniem, var skatīt CSP mājas lapas www.csb.gov.lv datu bāzēs, sadaļā Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks.

Paskaidrojumi

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju par brīvu darbvietu uzskata darbvietu, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, un gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr.67366666
Ervīns Rekke


 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi