Preses relīze

Par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2009.gada 3.ceturkšņa beigās

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka aizņemto darbvietu skaits šā gada septembra beigās, salīdzinot ar jūnija nogali, valstī samazinājies par 56,1 tūkst. jeb 6,6%. Privātajā sektorā tas saruka par 28,8 tūkst. jeb 5,4%, bet sabiedriskajā sektorā – par 27,3 tūkst. jeb par 8,8%.

Salīdzinot ar pērnā gada septembra nogali, šā gada trešā ceturkšņa beigās valstī likvidētas 233,9 tūkst. darbvietu, kas aizņemto darbvietu skaitu samazināja par 22,8%. Privātajā sektorā likvidētas 189,8 tūkst. darbvietu, bet sabiedriskajā sektorā – 44,1 tūkst., kā rezultātā aizņemto darbvietu skaits samazinājās attiecīgi par 27,2% un 13,4%.

2009.gada trešā ceturkšņa beigās valstī bija 2,0 tūkst. brīvas darbvietas. To skaits, salīdzinot ar otrā ceturkšņa beigām, samazinājies par 0,3 tūkst. vietām, bet, salīdzinot ar 2008.gada trešā ceturkšņa nogali – par 6,1 tūkst. vietām.

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā sarucis no 0,8% pērnā gada septembra beigās līdz 0,3% šā gada septembra beigās.

Privātajā sektorā brīvo darbvietu īpatsvars samazinājies no 0,3% 2008.gada trešā ceturkšņa beigās līdz 0,1% 2009.gada trešā ceturkšņa beigās, bet sabiedriskajā sektorā – attiecīgi no 1,8% līdz 0,5%.

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem


2008
III cet. beigās

2009
I cet. beigās

2009
II cet. beigās

2009
III cet. beigās

2009 III cet. izmaiņas % pret

2009
II cet.

2008
III cet.

Valstī kopā

Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

1026.2

888.9

848.4

792.3

-6.6

-22.8

Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

8.1

3.7

2.4

2.0

-14.6

-75.2

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.8

0.4

0.3

0.3

tai skaitā:

Privātajā sektorā

Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

697.6

563.9

536.6

507.8

-5.4

-27.2

Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

2.3

1.2

0.6

0.5

-2.3

-76.1

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.3

0.2

0.1

0.1

Sabiedriskajā sektorā

Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

328.6

325.0

311.8

284.5

-8.8

-13.4

Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

5.9

2.5

1.8

1.5

-18.4

-74.9

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.8

0.8

0.6

0.5

 

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa saimniecisko darbību veidiem
(pēc NACE 2.red. klasifikācijas)


Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvās darbvietas

2008
III cet. beigās

2009
III cet. beigās

2009 III cet. izmaiņas % pret 2008 III cet.

2008
III cet. beigās

2009
III cet. beigās

2009 III cet. izmaiņas % pret 2008 III cet.

Pavisam

1026.2

792.3

-22.8

8147

2018

-75.2

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

21.3

17.9

-16.0

86

21

-75.6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3.0

3.0

-0.9

6

9

50.0

Apstrādes rūpniecība

139.0

100.3

-27.8

961

140

-85.4

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

14.8

13.0

-12.5

92

29

-68.5

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

8.7

7.0

-19.9

33

5

-84.8

Būvniecība

93.3

53.3

-42.9

121

34

-71.9

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

191.0

143.3

-24.9

383

77

-79.9

Transports un uzglabāšana

79.2

65.7

-17.0

1356

231

-83.0

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

33.1

23.2

-29.9

29

21

-27.6

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

22.8

18.5

-18.6

75

32

-57.3

Finanšu un apdrošināšanas darbības

26.5

21.2

-19.9

391

66

-83.1

Operācijas ar nekustamo īpašumu

31.6

26.5

-16.1

157

50

-68.2

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

38.3

29.2

-23.8

269

25

-90.7

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

32.7

25.4

-22.3

433

142

-67.2

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

77.4

65.4

-15.5

2034

793

-61.0

Izglītība

106.3

90.7

-14.7

640

126

-80.3

Veselība un sociālā aprūpe

60.0

52.4

-12.6

841

156

-81.5

Māksla, izklaide un atpūta

29.2

22.3

-23.5

184

50

-72.8

Citi pakalpojumi

18.2

14.1

-22.5

54

8

-85.2

 

Valsts pārvaldē un aizsardzībā lielākais brīvo darbvietu skaits 2009.gada trešā ceturkšņa beigās bija sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanas iestādēs, kā arī tieslietu iestādēs.

Paskaidrojumi.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).
Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Ervīns Rekke
Tālr.67366666

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi