Preses relīze

Par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2010. gada 1. pusgadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka aizņemto darbvietu skaits šā gada jūnija beigās, salīdzinot ar marta nogali, valstī pieaudzis par 18,7 tūkst. jeb 2,5%. Privātajā sektorā tas palielinājās par 18,0 tūkst. jeb 3,8%, bet sabiedriskajā sektorā – par 0,7 tūkst. jeb par 0,2%.

No pērnā gada jūnija nogales līdz šā gada otrā ceturkšņa beigām valstī likvidētas 75,7 tūkst. darbvietu, kas aizņemto darbvietu skaitu samazināja par 8,9%. Privātajā sektorā likvidētas 46,8 tūkst. darbvietu, bet sabiedriskajā sektorā – 28,9 tūkst., kā rezultātā aizņemto darbvietu skaits samazinājās attiecīgi par 8,7% un 9,3%.

2010.gada otrā ceturkšņa beigās valstī bija 1773 brīvās darbvietas. To skaits, salīdzinot ar pirmā ceturkšņa nogali, palielinājies par 122 vietām, bet, salīdzinot ar 2009.gada otrā ceturkšņa beigām, sarucis par 470 vietām.

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā samazinājies no 0,3% pērnā gada jūnija beigās līdz 0,2% šā gada jūnija nogalē.

Sabiedriskajā sektorā brīvo darbvietu īpatsvars samazinājies no 0,5% 2009.gada otrā ceturkšņa beigās līdz 0,4% 2010.gada otrā ceturkšņa beigās, bet privātajā sektorā nemainījās un veidoja 0,1%.

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem

 

2009

II cet.

beigās

2010

I cet.

beigās*

2010

II cet.

beigās

2010 II cet. izmaiņas % pret

2010

I cet.

2009

II cet.

Valstī kopā

 

 

 

 

 

Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

851.6

757.2

775.9

2.5

-8.9

Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

2.2

1.7

1.8

7.4

-21.0

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.3

0.2

0.2

 

 

 tai skaitā:

 

 

 

 

 

Privātajā sektorā

 

 

 

 

 

Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

539.7

474.9

492.9

3.8

-8.7

Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

0.6

0.4

0.6

26.8

-3.8

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.1

0.1

0.1

 

 

Sabiedriskajā sektorā

 

 

 

 

 

Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

311.9

282.3

283.0

0.2

-9.3

Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

1.7

1.2

1.2

0.2

-27.0

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.5

0.4

0.4

 

 

 

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa saimniecisko darbību veidiem
(pēc NACE 2.red. klasifikācijas)

 

Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvās darbvietas

2009

II cet.

beigās

2010

II cet.

beigās

2010 II cet. izmaiņas % pret

2009 II cet.

2009

II cet.

beigās

2010

II cet.

beigās

2010 II cet. izmaiņas % pret

2009 II cet.

  Pavisam

851.6

775.9

-8.9

2243

1773

-21.0

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

18.9

18.1

-4.3

21

0

-100.0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3.6

3.5

-2.6

8

0

-100.0

Apstrādes rūpniecība

105.0

101.9

-2.9

114

141

23.7

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

13.6

12.6

-7.2

49

33

-32.7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7.4

6.8

-7.7

10

11

10.0

Būvniecība

57.9

47.2

-18.5

44

53

20.5

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

152.2

136.9

-10.0

132

220

66.7

Transports un uzglabāšana

67.9

65.2

-4.0

220

73

-66.8

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

25.9

22.9

-11.7

17

31

82.4

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

19.7

18.3

-6.8

19

31

63.2

Finanšu un apdrošināšanas darbības

22.4

19.8

-11.8

58

71

22.4

Operācijas ar nekustamo īpašumu

28.3

25.7

-9.2

97

15

-84.5

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

31.9

27.2

-14.6

33

30

-9.1

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

27.3

25.1

-8.1

222

85

-61.7

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

73.8

63.0

-14.5

787

760

-3.4

Izglītība

100.0

95.8

-4.2

76

54

-28.9

Veselība un sociālā aprūpe

57.2

52.9

-7.5

267

148

-44.6

Māksla, izklaide un atpūta

23.8

20.3

-14.6

46

9

-80.4

Citi pakalpojumi

15.0

12.7

-15.4

23

7

-69.6

 

Valsts pārvaldē lielākais skaits brīvo darbvietu 2010.gada otrā ceturkšņa beigās bija sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanas, kā arī tieslietu iestādēs.

Paskaidrojumi.

Datus par aizņemtām un brīvām darbvietām iegūst no komercsabiedrību, individuālo komersantu, valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu iesniegtajiem ceturkšņu statistiskas pārskatiem, kā arī no administratīvajiem datu avotiem. No zemnieku un zvejnieku saimniecībām iekļauj tikai tās, kurās nodarbināto skaits ir 50 un vairāk.
Datus par privātā sektora statistiskajām vienībām ar nodarbināto skaitu zem 50, nodibinājumiem, biedrībām un fondiem iegūst pēc izlases veida apsekojuma, iegūtos datus ar svaru palīdzību vispārinot uz ģenerālkopu, kā arī no administratīvajiem datu avotiem.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).
Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.

Absolūtās izmaiņas un izmaiņas procentos aprēķinātas no datiem, kas nav pārvērsti tūkstošos.

*Dati precizēti.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917
 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi