Statistikas tabula

Darbaspēka izmaksas un to struktūra gadā (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
DIG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 19.03.2019