Statistikas tabula

Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī pa darbības veidiem (euro)

DIG012
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 31.03.2021