Statistikas tabula

Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī (tūkst.euro)

Tabulas kods datubāzē
DI040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Darbaspēka izmaksas

Darba devēja izdevumi, kas nepieciešami, lai nodarbinātu darbiniekus.

Darbaspēka izmaksas satur atlīdzību par padarīto darbu gan naudā (tiešā darba samaksa), gan preču un pakalpojumu veidā (darba samaksa natūrā); darba devēja obligātos un brīvprātīgos sociālās apdrošināšanas maksājumus darbinieku labā; darba devēja tiešos sociālos maksājumus darbiniekiem, kā arī citas izmaksas, kas rodas, nodarbinot darbaspēku. 

Aprēķinos no darbaspēka izmaksām tiek atņemtas darba samaksas subsīdijas.