Preses relīze

Par darbaspēka izmaksu izmaiņām 2007.g.3.cet.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējās vienas stundas darbaspēka izmaksas1) valstī 2007.gada trešajā ceturksnī sasniedza 3,41 latu, kas ir par 6,5% vairāk nekā otrajā ceturksnī. Sabiedriskajā sektorā vienas stundas darbaspēka izmaksas trešajā ceturksnī, salīdzinot ar otro, pieaugušas par 11,1%, bet privātajā sektorā – par 5,2%.

Salīdzinot ar pērnā gada trešo ceturksni, vienas stundas darbaspēka izmaksas pieaugušas par 32,9% jeb par 84 santīmiem stundā. Sabiedriskajā sektorā2) vienas stundas darbaspēka izmaksas šā gada trešajā ceturksnī bija 4,45 lati un gada laikā tās pieaugušas par 36,4% jeb 1,19 latiem stundā, privātajā sektorā – 3,00 lati un kāpums bija 32,4% jeb 73 santīmi stundā.

Darbaspēka izmaksu divas galvenās sastāvdaļas ir bruto darba samaksa un pārējās darbaspēka izmaksas3). Bruto darba samaksa vienā nostrādātā stundā šā gada trešajā ceturksnī bija 2,72 lati un, salīdzinot ar pagājušā gada trešo ceturksni, tā ir pieaugusi par 32,8% jeb 67 santīmiem stundā. Pārējās darbaspēka izmaksas bija 0,69 lati stundā un šajā periodā pieaugušas par 32,9% jeb 17 santīmiem stundā.

Bruto darba samaksa vienā nostrādātā stundā sabiedriskajā sektorā šā gada trešajā ceturksnī bija 3,52 lati (pieaugums pret pērnā gada trešo ceturksni – 36,2% jeb 94 santīmi stundā), bet privātajā sektorā - 2,40 lati (pieaugums pret pērnā gada trešo ceturksni – 32,6% jeb 59 santīmi stundā). Parējās darbaspēka izmaksas sabiedriskajā sektorā bija 0,93 lati un, salīdzinot ar pērnā gada trešo ceturksni, tās ir pieaugušas par 37,2% jeb 25 santīmiem stundā, bet privātajā sektorā – 0,60 lati, kas veidoja kāpumu par 31,8% jeb 14 santīmiem stundā.

Vienas no augstākajām darbaspēka izmaksām nostrādātajā stundā bija finanšu starpniecībā – 6,73 lati, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – 5,60 lati un valsts pārvaldē, aizsardzībā, un obligātajā sociālajā apdrošināšanā - 5,48 lati. Vislielākais pieaugums salīdzinājumā ar pērnā gada trešo ceturksni bija tādās nozarēs kā zivkopība un ar to saistītie pakalpojumi – par 58,2% jeb 81 santīmu stundā, sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi – par 45% jeb 95 santīmiem stundā un lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība – par 41,9% jeb 84 santīmiem stundā.

Valsts reģionos visaugstākās darbaspēka izmaksas šā gada trešajā ceturksnī bija Rīgā – 3,85 lati vienā nostrādātā stundā, kā arī Pierīgas reģionā – 3,27 lati. Salīdzinot ar iepriekšējā gada trešo ceturksni, vienas stundas darbaspēka izmaksas visstraujāk augušas Zemgales reģionā – par 35,8%, Kurzemes un Vidzemes reģionā – par 33,4%, bet vismazākais pieaugums bija Latgales reģionā – par 30,1%.


Vienas stundas darbaspēka izmaksas
(latos)

2006.g.
III cet.

2007.g.
I cet. 4)

2007.g.
II cet. 4)

2007.g.
III cet.

2007.g.
III cet. izmaiņas % pret 2007.g.
II cet.

2007.g.
III cet. izmaiņas % pret 2006.g.
III cet.

Pavisam

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.566

2.763

3.200

3.409

6.5

32.9

bruto darba samaksa

2.045

2.182

2.547

2.717

6.7

32.8

pārējās izmaksas

0.521

0.582

0.653

0.692

6.0

32.9

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā 2)

Darbaspēka izmaksas pavisam

3.263

3.180

4.006

4.451

11.1

36.4

bruto darba samaksa

2.586

2.493

3.172

3.522

11.1

36.2

pārējās izmaksas

0.677

0.687

0.834

0.929

11.3

37.2

privātajā sektorā

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.265

2.569

2.851

2.999

5.2

32.4

bruto darba samaksa

1.810

2.036

2.276

2.400

5.4

32.6

pārējās izmaksas

0.455

0.532

0.574

0.599

4.3

31.8

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem
(latos)

2006.g. III ceturksnis

2007.g. III ceturksnis

Darbaspēka izmaksas pavisam

no tām

Darbaspēka izmaksas pavisam

no tām

bruto darba samaksa

pārējās izmaksas

bruto darba samaksa

pārējās izmaksas

Pavisam

2.566

2.045

0.521

3.409

2.717

0.692

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība (A)

1.994

1.581

0.413

2.829

2.247

0.582

Zvejniecība (B)

1.388

1.094

0.295

2.196

1.756

0.440

Visas nozares, izņemot lauksaimniecību un zvejniecību (C-O)

2.583

2.059

0.524

3.424

2.729

0.695

Rūpniecība un pakalpojumi – pavisam (C-K)

2.427

1.931

0.497

3.162

2.522

0.640

Rūpniecība – pavisam (CDE)

2.515

1.979

0.536

3.206

2.537

0.669

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (C)

2.599

2.069

0.530

3.297

2.627

0.671

apstrādes rūpniecība (D)

2.313

1.839

0.474

2.999

2.386

0.614

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde (E)

4.646

3.444

1.202

5.595

4.282

1.313

Būvniecība (F)

2.287

1.826

0.461

3.084

2.455

0.629

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts (G)

1.960

1.566

0.394

2.697

2.157

0.540

Viesnīcas un restorāni (H)

1.500

1.202

0.298

1.989

1.588

0.401

Transports, glabāšana un sakari (I)

2.743

2.162

0.581

3.335

2.636

0.699

sauszemes transports;
cauruļvadu transports (60)

2.333

1.834

0.499

2.731

2.150

0.581

ūdens transports (61)

4.863

4.349

0.514

4.735

4.290

0.445

gaisa transports (62)

8.086

6.760

1.325

11.835

10.220

1.615

transporta papilddarbība un
palīgdarbība; tūrisma aģentūru darbība (63)

3.000

2.365

0.635

3.916

3.085

0.831

pasts un telekomunikācijas (64)

3.274

2.528

0.746

3.878

2.976

0.902

Finanšu starpniecība (J)

5.368

4.336

1.032

6.730

5.434

1.297

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi (K)

2.659

2.140

0.519

3.508

2.835

0.673

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana; izglītība; veselība un sociālā aprūpe; sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi (L-O)

3.009

2.411

0.599

4.174

3.321

0.853

Valsts pārvalde un aizsardzība;
obligātā sociālā apdrošināšana (L)

3.872

3.068

0.804

5.484

4.321

1.163

Izglītība (M)

3.111

2.514

0.597

4.148

3.324

0.823

Veselība un sociālā aprūpe (N)

2.476

1.984

0.492

3.406

2.722

0.683

Sabiedriskie, sociālie un
individuālie pakalpojumi (O)

2.115

1.713

0.402

3.067

2.455

0.612

no tiem atpūta, kultūra un sports (92)

2.215

1.781

0.434

3.249

2.610

0.640

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa reģioniem
(latos)

2006.g.
III cet.

2007.g.
I cet. 4)

2007.g.
II cet. 4)

2007.g.
III cet.

2007.g.
III cet. izmaiņas % pret 2007.g.
II cet.

2007.g.
III cet. izmaiņas % pret 2006.g.
III cet.

Latvija

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.566

2.763

3.200

3.409

6.5

32.9

bruto darba samaksa

2.045

2.182

2.547

2.717

6.7

32.8

pārējās izmaksas

0.521

0.582

0.653

0.692

6.0

32.9

tai skaitā:

Rīga

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.913

3.139

3.588

3.849

7.3

32.1

bruto darba samaksa

2.321

2.473

2.853

3.066

7.5

32.1

pārējās izmaksas

0.592

0.666

0.735

0.783

6.5

32.3

Pierīgas reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.458

2.622

3.102

3.268

5.3

33.0

bruto darba samaksa

1.963

2.073

2.474

2.606

5.3

32.8

pārējās izmaksas

0.495

0.549

0.629

0.662

5.3

33.8

Vidzemes reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.048

2.151

2.545

2.732

7.4

33.4

bruto darba samaksa

1.636

1.709

2.032

2.184

7.5

33.5

pārējās izmaksas

0.413

0.441

0.513

0.548

6.9

32.9

Kurzemes reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.107

2.293

2.706

2.810

3.8

33.4

bruto darba samaksa

1.678

1.814

2.155

2.243

4.1

33.7

pārējās izmaksas

0.429

0.480

0.552

0.567

2.7

32.0

Zemgales reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.041

2.230

2.642

2.770

4.9

35.8

bruto darba samaksa

1.629

1.773

2.113

2.215

4.8

35.9

pārējās izmaksas

0.411

0.457

0.529

0.556

5.0

35.0

Latgales reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

1.905

1.973

2.324

2.478

6.6

30.1

bruto darba samaksa

1.517

1.563

1.852

1.971

6.4

29.9

pārējās izmaksas

0.388

0.410

0.472

0.507

7.5

30.7

_________________
1) Darbaspēka izmaksas ir darba devēja izdevumi, kas nepieciešami, lai nodarbinātu darbiniekus. Galvenās darbaspēka izmaksu sastāvdaļas ir bruto darba samaksa un pārējās darbaspēka izmaksas. Kopējās, kā arī pārējās darbaspēka izmaksās nav iekļauti dati par valsts piešķirtajām darba samaksas subsīdijām.

Vidējās vienas stundas darbaspēka izmaksas tiek aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu. Analoģiski tiek aprēķināti arī darbaspēka izmaksu galvenās sastāvdaļas – bruto darba samaksa un pārējās darbaspēka izmaksas vienā nostrādātā stundā.

Darbaspēka izmaksu sastāvdaļu un vienas stundas darbaspēka izmaksu aprēķināšanas kārtība atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.februāra Regulai (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu.

2) Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

3) Pārējās darbaspēka izmaksās iekļauts: valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildu pensiju apdrošināšanas iemaksas, veselības un dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalsti, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksa, atlaišanas pabalsts, samaksa par dīkstāvēm, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva. Darbaspēka izmaksās nav iekļautas profesionālās apmācības izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar darbinieku pieņemšanu darbā, darba apģērba un uniformu izmaksas, darba dēļ nepieciešamo medicīnisko pārbaužu un vakcināciju izmaksas, speciālu ēdienu un dzērienu izmaksas.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu izmaiņas ir aprēķinātas, neņemot vērā darba dienu skaita svārstību un sezonālo ietekmi. Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā www.csb.gov.lv sadaļā Datu bāzes - Iedzīvotāju ieņēmumi un darbaspēka izmaksas - mēnešu/ceturkšņu dati.

4) Dati precizēti sakarā ar ekonomiski aktīvo komersantu ģenerālkopas aktualizēšanu.

Informācija pa darbības veidiem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda galvenā darbības veida.

Informācija pa reģioniem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda biroja atrašanās vietas.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi