Statistikas tabula

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa (euro; % pret iepriekšējo periodu)

Tabulas kods datubāzē
DSG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 01.03.2019