Statistikas tabula

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pa darbības veidiem

Tabulas kods datubāzē
DS250m
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada decembri 01.03.2019
Par 2019. gada janvāri 29.03.2019
Par 2019. gada februāri 29.04.2019
Par 2019. gada martu 27.05.2019
Par 2019. gada aprīli 28.06.2019
Par 2019. gada maiju 29.07.2019
Par 2019. gada jūniju 29.08.2019
Par 2019. gada jūliju 27.09.2019
Par 2019. gada augustu 29.10.2019
Par 2019. gada septembri 02.12.2019
Par 2019. gada oktobri 27.12.2019