Statistikas tabula

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem pa mēnešiem (euro)

DS040m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada jūniju
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada jūliju 01.12.2020
Par 2020. gada augustu 01.12.2020
Par 2020. gada septembri 01.12.2020
Par 2020. gada oktobri 01.03.2021
Par 2020. gada novembri 01.03.2021
Par 2020. gada decembri 01.03.2021