Statistikas tabula

Strādājošo regulārā mēneša un stundas vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DSG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Regulārā mēneša vidējā bruto darba samaksa

Regulārā mēneša vidējā bruto darba samaksa ir regulāri maksājumi naudā katrā samaksas periodā (nedēļā, mēnesī), ieskaitot atvaļinājuma apmaksu.