Statistikas tabula

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem statistiskajos reģionos (euro)

Tabulas kods datubāzē
DSG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Mēneša vidējā bruto darba samaksa
Mēneša vidējo bruto darba samaksu nosaka, dalot bruto jeb aprēķināto darba samaksas fondu ar vidējo darbinieku skaitu normāla darba laika vienībās.