Statistikas tabula

Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem 1. ceturksnī, euro

Tabulas kods datubāzē
DSG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Bruto jeb aprēķinātā darba samaksa
Bruto jeb aprēķinātās darba samaksas fonda sastāvā ir iekļauta pamatalga (mēnešalga, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, piemaksas par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, samaksa par ikgadējo un papildatvaļinājumu, piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, darbnespējas lapu A apmaksa, samaksa par citām dienām, kurās nestrādā, valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas, kā arī darba samaksas subsīdijas.