Statistikas tabula

Strādājošo reālās darba samaksas dinamika (% pret iepriekšējo gadu)

Tabulas kods datubāzē
DSG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Strādājošo reālās darba samaksas indekss
Strādājošo reālās darba samaksas indeksu aprēķina, attiecinot strādājošo vidējās neto darba samaksas indeksu pret patēriņa cenu indeksu.