Statistikas tabula

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa statistiskajos reģionos pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DS090c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Mēneša vidējā bruto darba samaksa
Mēneša vidējo bruto darba samaksu nosaka, dalot bruto jeb aprēķināto darba samaksas fondu ar vidējo darbinieku skaitu normāla darba laika vienībās.