Publikācija

Darba samaksas struktūras apsekojuma rezultāti 2018. gadā

Statistisko datu krājums apkopo informāciju, kas ir iegūta no komersantu, budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu apsekojuma, par darbinieku skaita un darba samaksas sadalījumu pēc dažādiem sociālekonomiskajiem rādītājiem – vecuma, dzimuma, profesijas, izglītības, darba līguma veida u.c. Dati publicēti gan par valsti kopumā, gan sadalījumā pa nozarēm un statistiskajiem reģioniem.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
140
Periodiskums
Nav
Formāts
A4
Valoda
Latviešu, Angļu
Kataloga numurs
2020/11
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas