Publikācija

Darba samaksas pārmaiņas, 2019/04

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti ceturkšņa dati par darba samaksas pārmaiņām sadalījumā pa sektoriem, saimniecisko darbību veidiem, dzimumiem un reģioniem.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
16
Periodiskums
Reizi ceturksnī
Formāts
A4
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
2020/13
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas