Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2008. gada 3. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija liecina, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī 2008.gada trešajā ceturksnī bija 486 lati un, salīdzinot ar otro ceturksni, tā pieauga par 1,9%, tai skaitā sabiedriskajā sektorā 1) – par 0,7%, privātajā – par 2,7%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa (latos)

Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, turpina samazināties mēneša vidējās bruto darba samaksas pieauguma temps. Ja šā gada pirmajā ceturksnī tas bija 28,0% un otrajā ceturksnī – 23,6%, tad trešajā ceturksnī tas saruka līdz 20,3%.

Neto darba samaksa šā gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada trešo ceturksni, palielinājās par 22,3% un sasniedza vidēji 355 latus. Darba samaksas reālais pieaugums, ņemot vērā patēriņa cenu pieaugumu par 15,8%, veidoja 5,6%.

Aplūkojot bruto darba samaksu valstī pa ekonomiskās darbības veidiem, visstraujākais pieaugums, salīdzinot ar pērna gada trešo ceturksni, vērojams elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – par 27,3%, izglītībā – par 26,9%, zvejniecībā – par 24,6%, kā arī transportā, glabāšanā un sakaros – par 24,0%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem (latos)

2007
III cet.

2008
II cet.

2008
III cet.

2008
III cet. izmaiņas % pret 2008 II cet.

2008
III cet. izmaiņas % pret 2007 III cet.

Pavisam

404

477

486

1.9

20.3

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

360

406

424

4.6

17.8

Zvejniecība

273

345

340

-1.4

24.6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

427

516

517

0.3

21.3

Apstrādes rūpniecība

360

420

432

3.0

20.1

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

600

673

764

13.4

27.3

Būvniecība

395

444

456

2.8

15.4

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

334

397

402

1.4

20.5

Viesnīcas un restorāni

247

296

302

1.8

22.0

Transports, glabāšana un sakari

412

511

510

-0.1

24.0

Finanšu starpniecība

829

975

951

-2.6

14.6

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

440

500

525

5.0

19.2

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

600

694

688

-0.8

14.6

Izglītība

377

465

478

2.9

26.9

Veselība un sociālā aprūpe

409

490

486

-0.7

18.9

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

362

432

432

0.1

19.5

Baltijas valstīs visaugstākā bruto darba samaksa šā gada trešajā ceturksnī, tāpat kā iepriekšējos ceturkšņos, bija Igaunijā – 800 eiro, Latvijā – 692 eiro, bet viszemākā – Lietuvā – 672 eiro.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Baltijas valstīs (eiro)

Šā gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar 2007. gada trešo ceturksni, Latvijā bija vislielākais pieaugums – par 20,3%, Lietuvā – par 19,0% un Igaunijā – par 14,8%.

Mēneša vidējās bruto darba samaksas izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu Baltijas valstīs (procentos)

Plašāku informāciju par darba samaksu valstī var skatīt Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē.

1) Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Piezīme.
Dati par Igauniju un Lietuvu ir ņemti no šo valstu statistikas iestādēm.

Igaunijā, atšķirībā no Latvijas un Lietuvas, visu samaksu par ikgadējo atvaļinājumu iekļauj mēnesī, ar kuru sākas atvaļinājums (nesadala pa mēnešiem un ceturkšņiem). Tāpēc datu salīdzināšana ar tekošā gada iepriekšējo ceturksni nav korekta un netiek veikta.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi