Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2010. gada 2.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati liecina, ka 2010.gada otrajā ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa bija 444 lati, kas ir par 13 latiem jeb 2,9% vairāk nekā pirmajā ceturksnī.

Sabiedriskajā sektorā šajā periodā tā pieauga par 6,4% (no 446 līdz 474 latiem), bet privātajā – par 0,6% (no 421* līdz 423 latiem).

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (latos)

 

2009

I cet.

2009

II cet.

2009

III cet.

2009

IV cet.

2010

I cet. *

2010

II cet.

2010

II cet. izmaiņas% pret 2010

I cet.

2010

II cet. izmaiņas% pret 2009

II cet.

Pavisam

470

474

456

440

432

444

2.9

-6.3

Privātajā sektorā

441

435

431

424

421

423

0.6

-2.7

Sabiedriskajā sektorā

519

536

497

463

446

474

6.4

-11.5

no tā

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējās valdības sektorā

490

509

460

420

411

436

6.2

-14.3

Pieaugumu sabiedriskajā sektorā radīja izmaksātās neregulārās piemaksas valsts un pašvaldību komercsabiedrībās, kā arī atalgojuma līmeņa kāpums pašvaldībās un to padotības iestādēs. Atalgojuma palielinājumu pašvaldību sektorā, galvenokārt, radīja darba samaksas pieaugums izglītības nozarē - par 11,0%, kā arī valsts pārvaldē – par 4,6%.

Šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pirmo ceturksni, mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī kopā visvairāk ir pieaugusi tādās nozarēs kā elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana –par 10,9%, izglītība – par 9,8%, transports un uzglabāšana – par 5,1%, ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija – par 4,9%, kā arī veselība un sociālā aprūpe – par 4,7%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa saimniecisko darbību veidiem
(latos; pēc NACE 2.red. klasifikācijas)

 

2009

I

cet.

2009

II cet.

2009

III cet.

2009

IV cet.

2010

I

cet. *

2010

II

cet.

2010

II cet. izmaiņas% pret 2010

I cet.

2010

II cet. izmaiņas% pret 2009

II cet.

Pavisam

470

474

456

440

432

444

2.9

-6.3

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

391

388

398

392

393

404

2.7

3.9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

488

487

514

524

503

501

-0.4

2.9

Apstrādes rūpniecība

407

410

408

396

390

402

3.1

-1.9

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

578

619

655

608

578

641

10.9

3.5

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

449

462

449

440

429

450

4.9

-2.5

Būvniecība

456

437

430

439

426

405

-4.9

-7.3

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

398

389

377

367

364

366

0.4

-6.1

Transports un uzglabāšana

493

512

501

485

477

501

5.1

-2.1

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

285

286

286

280

274

286

4.4

0.2

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

805

776

776

807

751

734

-2.3

-5.5

Finanšu un apdrošināšanas darbības

1036

954

944

932

920

949

3.1

-0.5

Operācijas ar nekustāmo īpašumu

369

379

374

373

362

368

1.8

-2.8

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

575

574

558

570

564

572

1.3

-0.4

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

420

426

406

420

410

425

3.6

-0.2

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

588

592

550

513

508

518

2.1

-12.5

Izglītība

458

488

428

369

362

397

9.8

-18.5

Veselība un sociālā aprūpe

449

467

429

410

402

421

4.7

-9.9

Māksla, izklaide un atpūta

396

394

377

373

367

368

0.2

-6.7

Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

325

322

331

349

349

349

-0.2

8.4

 

Salīdzinot ar 2009.gada otro ceturksni, šā gada otrajā ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī saruka par 6,3% (no 474 līdz 444 latiem). Neto darba samaksa šai periodā samazinājās straujāk – par 11,0% (no 355 līdz 316 latiem), kas skaidrojams ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes pieaugumu no 23% līdz 26% no 2010.gada 1.janvāra, kā arī mēneša neapliekamā minimuma samazināšanos no 90 līdz 35 latiem no 2009.gada 1.jūlija.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, samazinājās par 11,5% (no 536 līdz 474 latiem), tai skaitā vispārējās valdības sektorā – par 14,3% (no 509 līdz 436 latiem). Privātajā sektorā tā saruka par 2,7% (no 435 līdz 423 latiem).

Darbinieku skaits šā gada otrajā ceturksnī, pārrēķināts pilna darba laika vienībās, ko pielieto mēneša vidējās darba samaksas aprēķinam, salīdzinot ar pirmo ceturksni, ir pieaudzis par 8,6 tūkst. jeb 1,4%, bet darba samaksas fonds –par 34,9 milj. latu jeb 4,3%. Gada laikā darbinieku skaits samazinājies par 99,2 tūkst. jeb 13,6%, bet darba samaksas fonds –par 197,8 milj. latu jeb 19,0%.

Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā ir pieejama CSP datubāzēs.

___________________

Paskaidrojumi.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par  nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS’95) ietver valsts un pašvaldību budžeta iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.

* Dati precizēti.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi