Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2010. gada 1. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati liecina, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī 2010.gada pirmajā ceturksnī bija 431 lats, kas ir par 9 latiem jeb 2,0% mazāk nekā 2009.gada ceturtajā ceturksnī.

Sabiedriskajā sektorā šajā periodā tā samazinājās par 3,8% (no 463 līdz 446 latiem), bet privātajā – par 1,0% (no 424 līdz 420 latiem).

Salīdzinot ar 2009.gada pirmo ceturksni, šā gada pirmajā ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī saruka par 8,3% (no 470 līdz 431 latam). Neto darba samaksa šai periodā samazinājās straujāk – par 12,6% (no 352 līdz 307 latiem), kas skaidrojams ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes pieaugumu no 23% līdz 26% no 2010.gada 1.janvāra, kā arī mēneša neapliekamā minimuma samazināšanos no 90 līdz 35 latiem no 2009.gada 1.jūlija.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā šā gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada pirmo ceturksni, samazinājās par 14,1% (no 519 līdz 446 latiem), tai skaitā vispārējās valdības sektorā – par 16,3% (no 490 līdz 410 latiem). Privātajā sektorā tā saruka par 4,7% (no 441 līdz 420 latiem).

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (latos)

 

2009
I cet.

2009
II cet.

2009
III cet.

2009
IV cet.

2010
I cet.

2010
I cet. izmaiņas% pret 2009
IV cet.

2010
I cet. izmaiņas% pret 2009
I cet.

Pavisam

470

474

456

440

431

-2.0

-8.3

Privātajā sektorā

441

435

431

424

420

-1.0

-4.7

Sabiedriskajā sektorā

519

536

497

463

446

-3.8

-14.1

no tā

       

Vispārējās valdības sektorā

490

509

460

420

410

-2.3

-16.3


Darbinieku skaits, pārrēķināts pilna darba laika vienībās, ko pielieto mēneša vidējās darba samaksas aprēķinam, šā gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2009.gada pirmo ceturksni, valstī samazinājies par 145,3 tūkst. jeb 18,9%, bet darba samaksas fonds – par 278,2 milj. latu jeb 25,6%.

Šā gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada atbilstošo periodu, mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī visvairāk ir samazinājusies tādās nozarēs kā izglītība – par 21,0%, valsts pārvalde, aizsardzība un obligātā sociālā apdrošināšana – par 13,7%, finanšu un apdrošināšanas darbības – par 11,2%, veselība un sociālā aprūpe – par 10,7%, tirdzniecība – par 8,7%, būvniecība – par 8,0%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa saimniecisko darbību veidiem
(latos; pēc NACE 2.red. klasifikācijas)

 

2009
I cet.

2009
II cet.

2009
III cet.

2009
IV cet.

2010
I cet.

2010
I cet. izmaiņas% pret 2009
IV cet.

2010
I cet. izmaiņas% pret 2009
I cet.

Pavisam

470

474

456

440

431

-2.0

-8.3

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

391

388

398

392

395

0.7

1.1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

488

487

514

524

502

-4.2

2.8

Apstrādes rūpniecība

407

410

408

396

389

-1.7

-4.3

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

578

619

655

608

577

-5.0

-0.2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

449

462

449

440

428

-2.9

-4.8

Būvniecība

456

437

430

439

419

-4.4

-8.0

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

398

389

377

367

363

-0.9

-8.7

Transports un uzglabāšana

493

512

501

485

475

-2.1

-3.8

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

285

286

286

280

275

-1.8

-3.3

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

805

776

776

807

757

-6.2

-6.0

Finanšu un apdrošināšanas darbības

1036

954

944

932

920

-1.2

-11.2

Operācijas ar nekustāmo īpašumu

369

379

374

373

362

-3.0

-1.9

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

575

574

558

570

566

-0.7

-1.7

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

420

426

406

420

408

-3.0

-2.9

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana *

588

592

550

513

508

-1.1

-13.7

Izglītība *

458

488

428

369

362

-1.9

-21.0

Veselība un sociālā aprūpe

449

467

429

410

401

-2.3

-10.7

Māksla, izklaide un atpūta *

396

394

377

373

369

-1.3

-7.0

Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

325

322

331

349

331

0.4

7.8


Dati par Baltijas valstīm liecina, ka šā gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada atbilstošo periodu, mēneša vidējā bruto darba samaksa visvairāk samazinājās Latvijā – par 8,3% (no 669 līdz 613 eiro). Lietuvā tā saruka par 7,4% (no 635 līdz 588 eiro), bet Igaunijā – par 2,3% (no 776 līdz 758 eiro).

Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā ir pieejama CSP datubāzēs.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Ervīns Rekke
Tālr. 67366666

___________________
Paskaidrojumi.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS’95) ietver valsts un pašvaldību budžeta iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.

* Dati precizēti.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi