Preses relīze

Darba samaksas gada pieauguma temps stabils

2014. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2013. gada 3. ceturksni, mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī pieauga par 7,4% (no 722 līdz 775 eiro), liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie jaunākie dati. Vidējās darba samaksas gada pieauguma temps 2014. gada 3. ceturksnī uzrādīja tādu pašu kāpumu kā šā gada 1. ceturksnī.

Privātajā sektorā algas augušas straujāk – par 8,5% gadā, savukārt sabiedriskajā sektorā – par 5,6%. 2014. gada 3. ceturksnī vidējā bruto darba samaksa privātajā sektorā bija 753 eiro, bet sabiedriskajā sektorā –  819 eiro. Vispārējās valdības sektorā algas pieauga par 6,8% – no 715 līdz 763 eiro.

Šā gada 3. ceturksnī salīdzinājumā ar 2013. gada 3. ceturksni vidēji valstī algoto darbinieku skaits, pārrēķināts normālā darba laika slodzē, ko pielieto vidējās darba samaksas aprēķinam, nemainījās, kamēr bruto darba samaksas fonds palielinājās par 7,4%.  

Mēneša vidējās bruto darba samaksas pārmaiņas pa sektoriem, eiro

 

2013

3.cet.

2014

1.cet.

2014

2.cet.

2014

3.cet.

Pārmaiņas, %

2014 1.cet. pret

2013 1.cet.

2014 2.cet. pret

2013 2.cet.

2014 3.cet. pret

2013 3.cet.

2014 3.cet. pret

2014 2.cet.

Pavisam

722

740

763*

775

7,4*

6,6*

7,4

1,7

Privātajā sektorā

694

724

735*

753

8,3

7,1*

8,5

2,4

Sabiedriskajā sektorā

776

770

814*

819

6,2*

5,9*

5,6

0,6

no tā

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējās valdības sektorā

715

713*

744*

763

6,8*

6,6*

6,8

2,6

2014. gada 3. ceturksnī vidējā neto darba samaksa bija 566 eiro, un gada laikā tā pieauga straujāk nekā atalgojums pirms darba nodokļu nomaksas – par 8,7%. Tas skaidrojams ar sociālās apdrošināšanas iemaksu darba ņēmēju likmes samazināšanos no 11,0% līdz 10,5%, kā arī ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamās summas (neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamiem) pieaugumu no šā gada 1. janvāra.

2014. gada 3. ceturksnī reālais neto darba samaksas gada pieaugums, ņemot vērā patēriņa cenu kāpumu par 0,8%, bija 7,8%.

Salīdzinot ar šā gada 2. ceturksni, bruto darba samaksa valstī pieauga par 1,7% (privātajā sektorā – par 2,4%, bet sabiedriskajā – par 0,6%).

2014. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, vidējā bruto darba samaksa visstraujāk augusi profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē – par 10,9%, būvniecībā – par 10,7%, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbību nozarē – par 10,6%, nekustamo īpašumu nozarē – par 10,4% un lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē - par 10,0%.

Gada laikā profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē, būvniecībā un nekustamo īpašumu nozarē darba samaksas fonds pieauga, bet darbinieku skaits, pārrēķināts normālā darba laika slodzē, samazinājās. Savukārt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības, kā arī administratīvo un apkalpojošo dienestu darbību nozarē fonds pieauga straujāk nekā darbinieku skaits.

Joprojām visaugstākais vidējās algas līmenis ir finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē, informācijas un komunikācijas pakalpojumos, enerģētikas nozarē un valsts pārvaldē. Savukārt zemākais vidējais atalgojums vērojams izmitināšanas, ēdināšanas un citu pakalpojumu nozarēs, izglītībā, mākslas, izklaides un atpūtas nozarē, un tirdzniecībā.

Mēneša vidējās bruto darba samaksas gada pārmaiņas

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Apkopotā statistiskā informācija par Baltijas valstīm liecina, ka 2014. gada 3. ceturksnī visaugstākā mēneša vidējā bruto darba samaksa bija Igaunijā – 977 eiro, bet zemākā Lietuvā – 697 eiro. Gada laikā vidējā bruto alga straujāk pieauga Latvijā – par 7,4%, Igaunijā - par 5,0%, bet Lietuvā – par 4,3%.

Darba nodokļi Latvijā joprojām ir augstāki nekā pārējās Baltijas valstīs. Latvijā neto darba samaksa veido 73% no vidējās bruto algas, turpretī Lietuvā – 78%, bet Igaunijā – 80%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Baltijas valstīs, eiro

Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā ir pieejama CSP datubāzē.

___________________

Paskaidrojumi

Datu avots: individuālo komersantu, komercsabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un administratīvie datu avoti.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, kā arī nodibinājumi, biedrības un fondi un to komercsabiedrības. Šajā informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem un to komercsabiedrībām.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu ietver valsts un pašvaldību iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.

Mēneša vidējās darba samaksas pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības, t.i., ņemot vērā centus/santīmus.

Aprēķinot vidējo darba samaksu, algoto darbinieku skaits tiek pārrēķināts normālā darba laika vienībās, tā novēršot dažādu darba slodžu atalgojuma atšķirības.

* Dati precizēti.

 

Papildu informācija:
Lija Luste
Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366917

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi