Preses relīze

Ēģiptes statistikas speciālisti pārņem Latvijas pieredzi

No 9.-13. novembrim darba vizītē Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) ir ieradušies Ēģiptes statistikas vadošie speciālisti, kuri tiek iepazīstināti ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības valsts pārvaldes sistēmas tiesisko bāzi un pieredzi tās veidošanā, kā arī ar statistiskās likumdošanas un normatīvo aktu izstrādes pamatprincipiem. Līdz šim jau ir notikušas vairākas CSP ekspertu vizītes uz Ēģiptes statistiku, kuru laikā tika uzsāktas konsultācijas par iepriekš minētajām tēmām. Šāda sadarbība CSP speciālistiem ir laba iespēja ne tikai iepazīstināt ar mūsu valsts pieredzi oficiālās valsts statistikas organizācijas jomā, bet arī paaugstināt savas profesionālās pieredzes līmeni un zināšanas. CSP eksperti Eiropas komisijas finansētā Twinning projekta “Galvenās valsts mobilizācijas un statistikas aģentūras (CAPMAS) institucionālās kapacitātes celšana un statistikas tiesiskā pamata izstrāde Ēģiptē” ietvaros sadarbībā ar Dānijas, Čehijas, Zviedrijas, Somijas statistiku pārstāvjiem piedalās Ēģiptes statistikas iestādes darbības tiesiskās bāzes un statistiskās informācijas kvalitātes uzlabošanā. Latvijas statistiķi ir iesaistīti statistikas likuma, cenu statistikas un informācijas tehnoloģiju sistēmas pilnveidošanā.


Sagatavojis Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments
Janīna Dišereite
Tālr. 67366913

Publicēšanas datums
Ieteikt