Publikācija

Statistisko publikāciju katalogs, 2020

Vispārīgā statistika

1. Latvijas statistikas gadagrāmata, 2020

2. Latvija. Galvenie statistikas rādītāji, 2020

3. Latvia. Statistics in brief, 2020

Ekonomika un finanses

4. Patēriņa cenas

Iedzīvotāji

5. Demogrāfija, 2020

Sociālie procesi

6. Bērni Latvijā, 2020

7. Materiālā nenodrošinātība Latvijā 2019. gadā

8. Nabadzības risks un sociālā atstumtība Latvijā 2018. gadā

9. Ienākumi un dzīves apstākļi Latvijā 2019. gadā

10. Mājsaimniecību patēriņa tendences Latvijā 2019. gadā

Darba tirgus

11. Darba samaksas struktūras apsekojuma rezultāti 2018. gadā

12. Darbaspēka izmaksas 2019. gadā

13. Darba samaksas pārmaiņas

14. Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem 2019. gadā

15. Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 2019. gadā

Lauksaimniecība un mežsaimniecība

16. Latvijas lauksaimniecība, 2020

17. Mežsaimniecība 2019. gadā

Preču ārējā tirdzniecība

18. Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri

Transports un tūrisms

19. Transports Latvijā, 2020

20. Tūrisms Latvijā, 2020

21. Tūrisma statistikas aktualitātes

Vide un enerģētika

22. Latvijas vide skaitļos 2019. gadā: klimata pārmaiņas, dabas resursi un vides kvalitāte

23. Latvijas energobilance 2019. gadā

Inovācijas

24. Inovāciju apsekojuma 2016.–2018.g. rezultāti

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
8
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A4
Valoda
Latviešu, Angļu
Kataloga numurs
-
Ieteikt