Publikācija

Statistisko publikāciju katalogs, 2019

Vispārīgā statistika

1. Latvijas statistikas gadagrāmata, 2019
2. Latvija. Galvenie statistikas rādītāji, 2019
3. Latvia. Statistics in brief, 2019

Ekonomika un finanses

4. Patēriņa cenas

Iedzīvotāji

5. Demogrāfija, 2019

Sociālie procesi

6. Bērni Latvijā, 2019
7. Materiālā nenodrošinātība latvijā 2018. gadā
8. Nabadzības risks un sociālā atstumtība Latvijā 2017. gadā
9. Ienākumi un dzīves apstākļi latvijā 2018.
 gadā. 

Darba tirgus

10. Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 2018. gadā 
11. Darbaspēka izmaksas 2018.
 gadā 
12. Darba samaksas pārmaiņas 
13. Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem 2018.
 gadā 

Lauksaimniecība un mežsaimniecība

14.  Latvijas lauksaimniecība, 2019
15.  Mežsaimniecība 2018. gadā 

Preču ārējā tirdzniecība 

16.  Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri

Transports un tūrisms

17.  Transports Latvijā, 2019
18.  Tūrisms Latvijā, 2019
19.  Tūrisma statistikas aktualitātes

Vide un enerģētika

20.  Latvijas vide skaitļos 2018. gadā: klimata pārmaiņas, dabas resursi un vides kvalitāte 
21.  Latvijas energobilance 2018.
 gadā

Informācijas tehnoloģijas

22.  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana mājsaimniecībās 2019. gadā
23.  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana un e-komercija uzņēmumos 2019.
 gadā

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
8
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A4
Valoda
Latviešu, Angļu
Kataloga numurs
-
Ieteikt