Preses relīze

CSP darba vizītē ieradies Eurostat pārstāvis (ar foto)

6.decembrī Centrālajā statistikas pārvaldē darba vizītē ieradies ES statistikas biroja Eurostat Sociālās statistikas direktorāta direktors Eduards Baredo Kapelo (Eduardo Barredo Capelot), lai iepazītos ar sociālās statistikas sistēmu Latvijā un tās atbilstību Eiropas statistikas sistēmai.

Ar CSP pārstāvjiem tiek pārrunātas aktualitātes visās sociālās statistikas jomās – 2011.gada tautas skaitīšana un tās rezultātu analīze, demogrāfijas, izglītības, kultūras, veselības, nodarbinātības un darba samaksas statistika, ienākumu un dzīves līmeņa un kriminālā statistika, kā arī mājsaimniecību budžetu statistika.

No kreisās: CSP priekšnieces vietnieks Kaspars Misāns un Eurostat Sociālās statistikas direktorāta direktors Eduards Baredo Kapelo (Eduardo Barredo Capelot)

Eurostat Sociālās statistikas direktorāta direktors Eduards Baredo Kapelo (Eduardo Barredo Capelot)

Publicēšanas datums
Ieteikt