Statistikas tabula

Zivju nozveja un jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniem (tūkst. tonnu)

Tabulas kods datubāzē
ZV010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 30.11.2018