Statistikas tabula

Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas (EUR/m³ (bez PVN))

Tabulas kods datubāzē
MEG050
Pēdējais pieejamais periods
Dati atjaunoti