Statistikas tabula

Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas (EUR/m³ (bez PVN))

Tabulas kods datubāzē
MEG050
Pēdējais pieejamais periods
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
17.09.2018