Statistikas tabula

Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām (tūkst. m³)

MEG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti