Statistikas tabula

Dabas aizsardzības meža platības (tūkst.ha)

Tabulas kods datubāzē
MSG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums