Statistikas tabula

Ieaudzētas meža platības (ha)

Tabulas kods datubāzē
MEG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti