Preses relīze

Par mežsaimniecības izmaksām 2008. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka 2008.gadā meža atjaunošanas izmaksas atkarībā no mežu zemes kvalitātes grupas bija no 73 līdz 139 Ls uz ha. Tās ietekmē izdevumi augsnes, stādu un stādīšanas sagatavošanai. Augsnes sagatavošanas un stādīšanas izmaksas 2008.gadā vislielākās bija meža zemes 3.kvalitātes grupā (mētrājs, lāns, mētru ārenis, mētru kūdrenis).

Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas, Ls uz ha


Meža kopšanas izmaksas Latvijā atkarībā no mežu zemes kvalitātes grupas bija no 65 līdz 72 Ls uz ha. Meža kopšanas izmaksās ietilpst meža agrotehniskā un tā sastāva kopšana. Vislielākās meža kopšanas izmaksas 2008.gadā bija mežu zemes 2.kvalitātes grupas mežos (sils, viršu ārenis, viršu kūdrenis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs, liekņa).

Mežizstrādes izmaksas ietver galveno cirti, kurā meža gabals tiek izcirsts pilnībā, un starpcirti (kopšanas, rekonstruktīvā, sanitārā), kurā cirte tiek veikta daļēji. Katra no cirtēm ietver kokmateriālu sagatavošanu, pievešanu līdz ceļam un transportēšanu līdz iepirkšanas punktam. Pēc CSP apkopotajiem datiem 2008.gadā vidējās 1 kubikmetra koksnes izmaksas galvenajā cirtē bija Ls 4,22, bet starpcirtē - Ls 5,02. Salīdzinot ar 2006. un 2007.gadu, 2008.gadā bija pieaugušas kokmateriālu sagatavošanas vidējās izmaksas galvenajā cirtē attiecīgi par 31% un 5%, kokmateriālu pievešanai no cirsmas līdz ceļam par 30% un 5%, kokmateriālu transportēšanai uz iepirkšanas punktu par 48% un 17%.

Mežizstrādes izmaksas, Ls uz m3


2008.gadā vidējās izmaksas starpcirtei salīdzinājumā ar 2006.un 2007.gadu kokmateriālu sagatavošanai bija palielinājušās attiecīgi par 27% un 23%, kokmateriālu pievešanai no cirsmas līdz ceļam - par 22% un 18%, bet kokmateriālu transportēšanai uz iepirkšanas punktu - par 44% un 31%.

 

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
Līga Meļķo
Tālr. 67366863

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi