Preses relīze

2017. gadā turpina samazināties meža atjaunošanas, bet pieaug kopšanas izmaksas

2017. gadā vidējās meža atjaunošanas izmaksas bija no 438 līdz 567 eiro uz vienu hektāru atkarībā no meža zemes kvalitātes grupas1, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Salīdzinājumam 2016. gadā izmaksas bija robežās no 551 līdz 600 eiro uz hektāru, bet vēl gadu iepriekš – no 620 līdz 687 eiro. Meža atjaunošanas izmaksās ietilpst augsnes sagatavošanas, stādu audzēšanas un stādīšanas izdevumi.

2017. gadā visaugstākās meža atjaunošanas izmaksas bija meža zemes pirmās kvalitātes grupas mežos (566,7 eiro/ha), bet viszemākās – otrās kvalitātes grupas mežos (437,8 eiro/ha), kas ir attiecīgi par 2,4 % un 24,2 % mazākas nekā gadu iepriekš.

Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas pēc meža zemes kvalitātes grupas
(eiro uz hektāru bez PVN)

Grafiks – Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas pēc meža zemes kvalitātes grupas

2017. gadā vidējās meža kopšanas izmaksas Latvijā pieaugušas gandrīz visās meža zemes kvalitātes grupās. Vidējās meža kopšanas izmaksas 2017. gadā bija no 227 līdz 288 eiro uz vienu hektāru. Vislielākās meža kopšanas izmaksas, kurās ietilpst meža agrotehniskā kopšana un jaunaudžu sastāva kopšana, bija meža zemes pirmās kvalitātes grupas mežos – 287,9 eiro/ha, kas ir par 54,2 % lielākas nekā 2016. gadā.

2017. gadā viena kubikmetra koksnes vidējās mežizstrādes izmaksas mazliet palielinājušās gan galvenajā cirtē, gan starpcirtē. Galvenajā cirtē, kurā meža gabalu izcērt gandrīz pilnībā, salīdzinājumā ar 2016. gadu, izmaksas palielinājušās par 2,1 % un bija 16,5 eiro. Starpcirtē (kopšanas, rekonstruktīvajā, sanitārajā), kurā cirti veic daļēji, izmaksas palielinājās  par 2,0 %, sasniedzot 20,8 eiro uz vienu kubikmetru. Kopējās mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē un starpcirtē veido darbaspēka, transporta un pielietotās tehnikas izmaksas. Starpcirtē ciršanas darbus veic izlases veidā, tādēļ kopējās mežizstrādes izmaksas ir lielākas nekā galvenajā cirtē, kur ciršanu veic gandrīz pilnībā.

Mežizstrādes izmaksas
(eiro uz kubikmetru bez PVN)

Grafiks – Mežizstrādes izmaksas

1 Pirmā – meža zemes kvalitātes grupai pieder grīnis, purvājs.

Otrā – meža zemes kvalitātes grupai pieder sils, viršu ārenis, viršu kūdrenis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs, liekņa.

Trešā – meža zemes kvalitātes grupai pieder mētrājs, lāns, mētru ārenis, mētru kūdrenis.

Ceturtā – meža zemes kvalitātes grupai pieder damaksnis, vēris, gārša, šaurlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666


Papildu informācija par datiem:
Alda Jirgensone 

Vides un enerģētikas statistikas daļa
E-pasts: Alda.Jirgensone@csb.gov.lv
Tālr.: 67366745

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi