Statistikas tabula

Lopkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju

LLG090
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 31.03.2021