Statistikas tabula

Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t)

LL540m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada februāri
Dati atjaunoti