Statistikas tabula

Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t)

LL540m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada decembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada janvāri 02.03.2020
Par 2020. gada februāri 31.03.2020
Par 2020. gada martu 30.04.2020
Par 2020. gada aprīli 01.06.2020
Par 2020. gada maiju 01.07.2020
Par 2020. gada jūniju 03.08.2020
Par 2020. gada jūliju 31.08.2020
Par 2020. gada augustu 30.09.2020
Par 2020. gada septembri 30.10.2020
Par 2020. gada oktobri 30.11.2020
Par 2020. gada novembri 30.12.2020