Statistikas tabula

Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte

LL530m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada novembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada decembri 29.01.2021
Par 2020. gadu 29.01.2021 Revīzija
Par 2021. gada janvāri 26.02.2021
Par 2021. gada februāri 31.03.2021