Preses relīze

Galvenie lopkopības rādītāji 2005.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka kopumā 2005.gadā lopkopībā ir bijis lielāks ražošanas apjomu pieaugums nekā 2004.gadā.

Piensaimniecībā, kas ir viena no lauksaimniecības pamatnozarēm Latvijā, ražošanas apjomi palielinājās - izslauktas 810.3 tūkst.t piena jeb par 3% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lai gan 2005.gadā slaucamo govju skaits samazinājās par 0,6%, to kompensēja izslaukuma pieaugums. Vidējais izslaukums no govs 2005.gadā ir palielinājies par 2.7% un sasniedzis 4364 kg. Ar katru gadu pieaug arī piena savākšanas un pārstrādes uzņēmumiem pārdotā piena īpatsvars - 2005.gadā 70% no izslauktā piena daudzuma jeb par 9% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Šādu tendenci izraisa gan iepirkuma cenu pieaugums, gan ražošanas koncentrācija, kaut gan piensaimniecības sektors vēl arvien ir diezgan sadrumstalots. Latvijā vidējā piena iepirkuma cena ir pieaugusi un, salīdzinot ar 2004.gadu, 2005.gadā tā cēlusies par 18.4%, decembrī sasniedzot 164.22 Ls par tonnu.

Gaļas ražošana 2005.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir palielinājusies par 4%. Straujākais pieaugums, kā jau pēdējos gados ierasts, novērots putnu gaļas ražošanā – par 20.6%. Arī tās īpatsvars kopējā saražotās gaļas apjomā turpina palielināties un sasniedzis 22%. Cūkgaļa 2005.gadā ir saražota par 4.5% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Toties liellopu gaļas ražošana ir samazinājusies par 5.3% un krities arī tās īpatsvars saražotajā produkcijā – tikai 27%.

Olu ražošanas tempi turpina pieaugt. 2005.gadā saražoti 545.7 miljoni olu, kas ir par 3.5% vairāk nekā gadu iepriekš.

Lopu skaita izmaiņas 2005.gada beigās, salīdzinot ar iepriekšējā gada beigām, ir nelielas: par 3.8% pieaudzis liellopu, par 7.6% - aitu skaits, turpretī cūku skaits samazinājies par 1.8%. Jāatzīmē, ka gan liellopu, gan cūku ganāmpulkos palielinājies vaislai paredzēto dzīvnieku skaits. Putnu un kazu skaits saglabājies tuvu iepriekšējā perioda līmenim.

Lopkopības produkcijas ražošana visu veidu saimniecībās 

 

2004

2005

2005.g.
pret 2004.g.

Gaļa (dzīvmasā), tūkst. t

108.6

112.9

104.0

Piens (ieskaitot kazu pienu), tūkst. t

 786.4

810.3

103.0

Olas, milj.

 527.4

545.7

103.5

 

Mājdzīvnieku un putnu skaits visu veidu saimniecībās gada beigās

(tūkstošos)

 

2004.g.

2005.g.

2005.g.
pret 2004.g.

Liellopi

371.1

385.2

103.8

tai skaitā slaucamās govis

186.2

185.2

99.4

Cūkas

435.7

427.9

98.2

Aitas

38.6

41.6

107.6

Kazas

14.7

14.9

101.0

Putni

4049.5

4092.3

101.1

Zirgi

15.5

13.9

89.5

 

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr.7366978
Edīte Kubliņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi